Είστε εδώ


Κοινότητα

Προσωπικό της Σχολής ΝΜΜ

Συντομογραφίες:

ΔΕΠ: Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό
Επιστ. Συνεργ.: Επιστημονικός Συνεργάτης
ΕΕΔΙΠ: Ειδικό Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
ΕΤΕΠ: Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό
ΜΔΥ: Μόνιμος Διοικητικός Υπάλληλος
ΙΔΑΧ: Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
ΥΕ: Υποχρεωτική Εκπαίδευση
ΔΕ: Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
ΤΕ: Τεχνολογική Εκπαίδευση (ΚΑΤΕΕ, ΤΕΙ)
ΠΕ: Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση

 

Μέλη ΔΕΠ

Τομέας

Μελέτης Πλοίου & Θαλασσίων Μεταφορών

Τομέας

Ναυτικής και Θαλάσσιας Υδροδυναμικής

Παπανικολάου Απόστολος

Καθηγητής

Τζαμπίρας Γεώργιος

Καθηγητής

Ψαραύτης Χαρίλαος

Καθηγητής

Αθανασούλης Γεράσιμος

Καθηγητής

Κακλής Παναγιώτης

Καθηγητής

Τριανταφύλλου Γεώργιος

Καθηγητής

Σπύρου Κων/νος

Καθηγητής

Γρηγορόπουλος Γρηγόριος

Καθηγητής

Ζαραφωνίτης Γεώργιος

Αναπλ.. Καθ.

Πολίτης Γεράσιμος

Αναπλ. Καθ.

Λυρίδης Δημήτριος

Επίκ. Καθ.

 

 

Γκίνης Αλέξανδρος

Επίκ. Καθ.

 

 

Βεντίκος Νικόλαος

Επίκ. Καθ.

 

 

Τομέας

Ναυτικής Μηχανολογίας

Τομέας

Θαλασσίων Κατασκευών

Κυρτάτος Νικόλαος

Καθηγητής

Παπάζογλου Βασίλειος

Καθηγητής

Φραγκόπουλος Χρίστος

Καθηγητής

Μαυράκος Σπυρίδων

Καθηγητής

Γεωργίου Ιωάννης

Αναπλ. Καθ.

Παντελής Δημήτριος

Καθηγητής

Καϊκτσής Λάμπρος

Επίκ. Καθ.

Καρύδης Πέτρος

Αναπλ. Καθ.

Προυσαλίδης Ιωάννης

Επίκ. Καθ.

Σαμουηλίδης Εμμανουήλ

Αναπλ. Καθ.

Παπαδόπουλος Χρήστος

Λέκτορας

Τσούβαλης Νικόλαος

Αναπλ. Καθ.

Παπαλάμπρου Γεώργιος

Λέκτορας

Χατζηγεωργίου Ιωάννης

Αναπλ. Καθ.

 

Γραμματεία

Όνομα

Κατηγορία

Τσώνη Αναστασία

ΜΔΥ

Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών

Γιάννακα Πετρούλα

ΙΔΑΧ

Θάνου Αικατερίνη

ΙΔΑΧ

Μητροπούλου Ευτυχία

ΙΔΑΧ

Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Παπαστεργίου Χριστίνα

ΙΔΑΧ

Κάντα Παναγιώτα

ΙΔΑΧ

Γιαννοπούλου Ελένη

ΙΔΑΧ

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Παπαβασιλείου Χριστίνα

ΜΔΥ

       

 

Τομείς

Όνομα

Κατηγορία

Ειδικότητα (Εκπαίδευση)

Τομέας Μελέτης Πλοίου & Θαλασσίων Μεταφορών

Κων/να Σταματάκη

ΜΔΥ

Χειρίστρια Η/Υ (ΔΕ)

 

 

 

Τομέας Ναυτικής και Θαλάσσιας Υδροδυναμικής

Λιαροκάπης Δημητρίος

ΙΔΑΧ

Μηχανολόγος Μηχανικός (ΠΕ)

Χολέβα Ελένη

ΙΔΑΧ

Αγγλική Φιλολογία (ΠΕ)

Ράπτη Ιωάννα

ΙΔΑΧ

Γνώσεις Η/Υ και Internet (ΔΕ)

Τζωράκη Ειρήνη (*)

ΙΔΑΧ

Ναυπηγός Μηχ. Μηχ. (ΠΕ)

Στεργιόπουλος Χαράλαμπος

ΙΔΑΧ

Ηλεκτρονικός (ΤΕ)

 

 

 

Τομέας Ναυτικής Μηχανολογίας

Ακριτίδη Ευαγγελία-Ζωή

ΙΔΑΧ

Ελληνοαγγλομαθών Γραμματέων και Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΔΕ)

 

 

 

Τομέας Θαλασσίων Κατασκευών

Καλούτσα Ελισάβετ

ΙΔΑΧ

Γραφίστρια (ΔΕ)

 

 

 

(*) Σε απόσπαση στο Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου Κρήτης

#     Προσφέρει γραμματειακή υποστήριξη και στο Εργαστήριο Ναυπηγικής Τεχνολογίας. 

Εργαστήρια

Όνομα

Κατηγορία

Ειδικότητα (Εκπαίδευση)

Εργαστήριο Μελέτης Πλοίου

Γάνος Γεώργιος

Επιστ. Συνεργ.

Δρ. Ναυπηγός Μηχ. Μηχ. (ΠΕ)

Τσικρικάς Γρηγόριος

ΕΕΔΙΠ

Ναυπηγός (ΤΕ)

Αλησαφάκη Αιμιλία

ΙΔΑΧ

Ναυπηγός Μηχ. Μηχ. (ΠΕ)

Ηλιοπούλου Ελευθερία

ΙΔΑΧ

Ναυπηγός Μηχ. Μηχ. (ΠΕ)

Μουρκογιάννης Δημήτριος

ΙΔΑΧ

Ναυπηγός Μηχ. Μηχ.  (ΠΕ)

Παπατζανάκης Γεώργιος

ΙΔΑΧ

Ναυπηγός Μηχ. Μηχ. (ΠΕ)

Εργαστήριο Θαλάσσιων Μεταφορών

Αναξαγόρου Παντελής

ΙΔΑΧ

Ναυπηγός Μηχ. Μηχ. (ΠΕ)

Ζαχαριουδάκης Παναγιώτης

ΙΔΑΧ

Χημικός Μηχ. (ΠΕ)

 

 

 

Εργαστήριο Ναυτικής και Θαλάσσιας Υδροδυναμικής

Συνετός Διονύσιος

ΕΕΔΙΠ

Ηλεκτρονικός  (ΤΕ)

Κασάπης Φώτιος

ΕΕΔΙΠ

Ναυπηγός (ΤΕ)

Τραχανάς Ιωάννης

ΕΤΕΠ

Ηλεκτρολόγος (ΔΕ)

Κατσαούνης Γεώργιος

ΕΤΕΠ

Ναυπηγός Μηχ. Μηχ. (ΠΕ)

Πέππα Σοφία

ΙΔΑΧ

Ναυπηγός Μηχ. Μηχ. (ΠΕ)

Γαβριλιάδης Παναγιώτης

ΙΔΑΧ

Μαθηματικός, Δρ. Σχολής ΝΜΜ (ΠΕ)

Μυλωνάς Γεώργιος

ΙΔΑΧ

Σχεδιασμός Προϊόντων Σχεδιασμός επίπλου και Ναυπηγοξυλουργική (ΔΕ)

Παπακωνσταντίνου Ευάγγελος

ΙΔΑΧ

Ναυπηγός Μηχ. Μηχ. (ΠΕ)

Τριπερίνας Δημοσθένης

ΙΔΑΧ

Ναυπηγός Μηχ. Μηχ. (ΠΕ)

Γεωργίου Ιωάννης

ΙΔΑΧ

Ναυπηγός Μηχ. Μηχ. (ΠΕ)

Δαμάλα Δήμητρα

ΙΔΑΧ

Ναυπηγός Μηχ. Μηχ. (ΠΕ)

Λιαροκάπης Δημήτριος

ΙΔΑΧ

Ναυπηγός Μηχ. Μηχ. (ΠΕ)

Εργαστήριο Ναυτικής Μηχανολογίας

Αλεξανδράκης Νικόλαος

ΕΕΔΙΠ

Δρ. Μηχ/γος Μηχ/κός (ΠΕ)

Σαρρής Χρήστος

ΕΤΕΠ

Ηλεκτρονικός (ΔΕ)

Εργαστήριο Ναυπηγικής Τεχνολογίας

Μαρκουλής Αθανάσιος

ΕΤΕΠ

Μηχανολόγος (ΤΕ)

Τσιούρβα Θεοδώρα

ΙΔΑΧ

Χημικός Μηχανικός (ΠΕ)

Μπαδογιάννης Ευστράτιος

ΙΔΑΧ

Δρ. Χημικός Μηχανικός (ΠΕ)

Ξάνθης Χαράλαμπος

ΙΔΑΧ

Τεχνίτης Ναυπηγικής Βιομηχανίας (ΔΕ)

Σαράφογλου Χαρά

ΙΔΑΧ

Μηχ/γος Μηχ/κός (ΠΕ)

Εργαστήριο Πλωτών Κατασκευών και Συστημάτων Αγκύρωσης

 

 

 

Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

 

 

 

  

Συγκεντρωτικά Στοιχεία

Κατηγορία

Αριθμός Μελών

ΔΕΠ

27

Επιστ. Συνεργάτες

1

ΕΕΔΙΠ

4

ΕΤΕΠ

4

ΜΔΥ

4

ΙΔΑΧ

29 (*)

Σύνολο:

69

(*) Χωρίς την κα Τζωράκη.

Υποψήφιοι Διδάκτορες

 

Τομέας Μελέτης Πλοίου και Θαλάσσιων Μεταφορών

Αγγέλου Ε.

Λύκος Γ.

Αλησαφάκη Αικ.

Μάνος Α.

Δημητρίου Κ.

Μανός Ν.

Ζάγκας Β.

Μουρκογιάννης Δ.

Ιορδάνης Σ.

Παπαπαναγιώτου Ν.

Καλόσακας, Δ.

Παπατζανάκης Γ.

Καρούσος Ε.

Σκούπας Σ.

Κοντόβας Χ.

Χατζηνικολάου Σ.

Liu Shukui

 

Τομέας Ναυτικής και Θαλάσσιας Υδροδυναμικής

Γεωργίου Ι.

Παπακωνσταντίνου Ε.

Γκίκας Γ.

Παπαδόπουλος Β.

Δαμάλα Δ.

Πέππα Σ.

Ευαγγελινός Γ.

Πολύζος Στυλιανός

Καπελώνης Ζ.

Πρωτονοτάριος Ν.

Κάσσης Δ.

Σφακιανάκη Κ.

Λιαροκάπης Δ.

Τσαντίλη Η.Σ.

Παπαδημητρόπουλος Θ.

Χαλκιάς Δ.

Τομέας Ναυτικής Μηχανολογίας

 

Βαλλιάνου Β.

Μαστρόκαλος Μ.

Γλαρός Σ.

Σοφράς Η.

Κίντζιος Ν.

Τερτίπης Α.

Τομέας Θαλασσίων Κατασκευών

 

Ανυφαντής Κ.

Λέντζιου Δ.

Βασιλείου Α.

Λουκά Κ.

Βολονάκης Σ.

Μαργαρίτης Ι.

Βουδούρης Γ.

Μαργέλης Γ.

Γκρινιάρη ’.

Σαράφογλου Χ.

Δανιόλος Ν.

Τσαρακλής Ζ.

Δήμου Δ.

Τσιούρβα Θ.

  Καρατζάς Β.   Τριάντου Κ.
  Κατσαούνης Γ.     Φραγκιαδάκης Ν.
  Κονισπολιάτης Δ.   Χατζηδούρος Η.
  Κυριακόγγονας Α.   Χιονόπουλος Σ.

  

Οι περισσότεροι από τους Υποψήφιους Διδάκτορες αμείβονται, είτε ως υπότροφοι (υπότροφοι του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) ή της Επιτροπής Ερευνών του ΕΜΠ) είτε συμμετέχοντας σε Ερευνητικά Προγράμματα επιχορηγούμενα από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του ΥΒΕΤ ή την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).
English Page
Κεντρική Σελίδα
επικοινωνία|νέα|τομείς|εργαστήρια
μέλη ΔΕΠ|κοινότητα|εκπαίδευση