Οι σελίδες των μαθημάτων βρίσκονται στην πλατφόρμα NCCMS Πλατφόρμα μαθημάτων.

Στο επάνω και αριστερά μέρος της σελίδας υπάρχει ο σύνδεσμος "login" που οδηγεί σε μία νέα ιστοσελίδα η οποία περιέχει τη φόρμα εισαγωγής στοιχείων χρήστη της πλατφόρμας καθώς και αναλυτικές οδηγίες για δημιουργία νέου λογαριασμού. Εφόσον διαθέτει κάποιος λογαριασμό στον κατάλογο Ε.Μ.Π. έχει τη δυνατότητα εισαγωγής των στοιχείων του μέσω της φόρμας. Στον κατάλογο των μαθημάτων που εμφανίζονται έπειτα από την επιτυχημένη σύνδεσή του στο σύστημα, ο χρήστης μπορεί να εντοπίσει τα μαθήματα που τον ενδιαφέρουν.  Τα μαθήματα για τα οποία είναι υπεύθυνος ο Κος Αθανασούλης είναι τα παρακάτω:

Προπτυχιακά Μαθήματα

 • Δυναμική Πλοίου και Εργαστήριο
  Υποχρεωτικό 6ο εξάμηνο.
  Διδάσκοντες: Γ. Αθανασούλης

 • Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική. Εφαρμογές στο Θαλάσσιο Περιβάλλον και Εργαστήριο
  Υποχρεωτικό 5ο εξάμηνο.
  Διδάσκοντες: Γ. Αθανασούλης, Ι. Σπηλιώτης

 • Κυματικά Φαινόμενα στο Θαλάσσιο Περιβάλλον
  Κατ' επιλογή της Ομάδας Γ, 9ο εξάμηνο.
  Διδάσκοντες: Γ. Αθανασούλης

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

 •  Προτυποποίηση του συνεχούς
  Διδάσκοντες: Γ. Α. Αθανασούλης

 

 • Κυματιδιακή ανάλυση (wavelets) αρμονική ανάλυση και εφαρμογές
  Διδάσκοντες: Γ. Α. Αθανσούλης


Στο τέλος της γραμμής που βρίσκεται ο τίτλος του μαθήματος υπάρχει ειδική σήμανση. Αν το σύμβολο είναι ένας πράσινος κυκλικός δίσκος σημαίνει πως ο χρήστης έχει πρόσβαση στο συγκεκριμένο μάθημα. Αν το σύμβολο είναι ένα γαλάζιο ανθρωπάκι σημαίνει πως ο χρήστης πατώντας σε αυτό μπορεί να αιτηθεί την πρόσβαση του στο μάθημα και να αναμένει έγκριση του αιτήματος του από τον διαχειριστή του μαθήματος.