Νέο Σύστημα Εγγραφής Φοιτητών της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών στα Μαθήματα μέσω Διαδικτύου (Εγγραφολόγιο).

 

Η Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών κατόπιν συνεργασίας με το Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του ΕΜΠ θα εφαρμόσει από το χειμερινό εξάμηνο 2011-12 το νέο σύστημα ηλεκτρονικής εγγραφής φοιτητών και δήλωσης μαθημάτων (Εγγραφολόγιο) μέσω Διαδικτύου.

 

Η υπηρεσία δεν απευθύνεται στους πρωτοεγγραφέντες φοιτητές οι οποίοι πρέπει να παρουσιαστούν στη Γραμματεία της Σχολής και να συμπληρώσουν την έντυπη δήλωση με τα μαθήματα της επιλογής τους.

Δικαίωμα χρήσης της υπηρεσίας έχουν οι παλαιότεροι φοιτητές οι οποίοι, προκειμένου να εγγραφούν στο επόμενο εξάμηνο σπουδών,  θα χρησιμοποιήσουν το ηλεκτρονικό εγγραφολόγιο το οποίο μπορούν να εντοπίσουν μέσω εμφανούς συνδέσμου (link) τοποθετημένου στην κεντρική σελίδα της σχολής (http://www.naval.ntua.gr). Μετά την αρχική εγγραφή θα έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν τη δήλωση των μαθημάτων τους καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγραφών.

 

 

Σύντομη περιγραφή της εφαρμογής

 

Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται μέσω Διαδικτύου χρησιμοποιώντας κάποια εφαρμογή φυλλομέτρησης ιστοσελίδων (web browser). Όλες οι γνωστές εφαρμογές φυλλλομετρητών είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Μόλις ο χρήστης-φοιτητής βρεθεί στις ιστοσελίδες της υπηρεσίας γίνεται έλεγχος του δικαιώματος πρόσβασης του στο σύστημα. Ζητείται το προσωπικό όνομα χρήστη και το συνθηματικό (username & password) προκείμένου να του επιτραπεί η είσοδος στο σύστημα. Ακολούθως ο φοιτητής καλείται ενδεχομένως να επιλέξει την κατεύθυνση σπουδών. Στη συνέχεια εμφανίζεται ο κατάλογος των μαθημάτων. Μέσω του καταλόγου θα επιλέξει εκείνα στα οποία επιθυμεί να δηλώσει συμμετοχή. Ο κατάλογος προσωποποιείται αναλόγως των επιλογών που κάνει ο συγκεκριμένος φοιτητής. Το σύστημα υποδεικνύει στον φοιτητή προηγούμενες και τρέχουσες επιλογές του διακρίνοντας με διαφορετικά χρώματα τα μαθήματα στις εξής κατηγορίες:

  • Μαθήματα στα οποία έχει καλύψει τις υποχρεώσεις του.
  • Μαθήματα τα οποία έχει υποχρέωση να περάσει και στα οποία απέτυχε.
  • Μαθήματα τα οποία δήλωσε στο παρελθόν και δεν πέτυχε προβιβάσιμο βαθμό.
  • Μαθήματα τα οποία δεν δικαιούται να δηλώσει.
  • Μαθήματα τα οποία κατ΄ αρχήν δικαιούται να δηλώσει.

 

 

Κάθε φοιτητής επιτρέπεται να κάνει τροποποιήσεις στις επιλογές των μαθημάτων έως το τέλος της περιόδου εγγραφών. Μετά το πέρας της περιόδου αυτής οι επιλογές καθίστανται μόνιμες. Κατά την υποβολή το σύστημα εφαρμόζει βασικούς τυπικούς ελέγχους της δήλωσης.

 

Σε ειδικές περιπτώσεις οι φοιτητές πρέπει να προσέρχονται κατά την περίοδο εγγραφών στη Γραμματεία της Σχολής για τροποποιήσεις που δεν καλύπτονται λειτουργικά από το Εγγραφολόγιο, όπως είναι π.χ. η αλλαγή της επιλογής κατεύθυνσης. Στην ίδια περίοδο οι φοιτητές μπορούν να προσέρχονται στη Γραμματεία για να τους παρασχεθούν οποιεσδήποτε διευκρινίσεις που αφορούν την χρήση της εφαρμογής.

 

Μέσω του συστήματος ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να ανατρέξει στο ιστορικό των μαθημάτων στα οποία έχει εξεταστεί. Το Εγγραφολόγιο παρέχει πλήρεις πληροφορίες τόσο για τα μαθήματα στα οποία έχει εξεταστεί με επιτυχία όσο και για εκείνα τα οποία δηλώθηκαν αλλά δεν έχει λάβει προβιβάσιμο βαθμό. Στα στοιχεία συμπεριλαμβάνονται το Ακαδημαϊκό Έτος, το εξάμηνο εγγραφής καθώς και ο βαθμός που έλαβε σε κάθε μια από τις προσπάθειές του. Συνιστάται οι φοιτητές να ανατρέχουν στο ιστορικό των μαθημάτων τους πριν συμπληρώσουν τη δήλωση των μαθημάτων.