Είστε εδώ


Προπτυχιακές Σπουδές > Σύμβουλος Καθηγητής

Ο θεσμός του Σύμβουλου Καθηγητή
(Επικοινωνία με σύμβουλους καθηγητές)

Στην προσπάθεια σύσφιξης των σχέσεων των φοιτητών και των μελών ΔΕΠ και της ουσιαστικότερης αντιμετώπισης των προβλημάτων των πρώτων, η Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών αποφάσισε την ουσιαστικότερη ενεργοποίηση του θεσμού του Συμβούλου Καθηγητή (Σ.Κ.).

Στόχος του θεσμού του Σ.Κ. είναι να δοθεί η δυνατότητα σε κάθε σπουδαστή/ σπουδάστρια να δημιουργήσει 'γέφυρα άμεσης αλληλεπιδραστικής επικοινωνίας' με τους υπεύθυνους για την εκπαίδευσή του καθηγητές. Με τον τρόπο αυτό κάθε σπουδαστής γνωρίζει από που να αντλήσει αξιόπιστη πληροφόρηση για κάθε θέμα που τον απασχολεί σχετικά με τις προσωπικές του αξίες και στόχους και την εναρμόνιση τους τόσο με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της σχολής και του ιδρύματος όσο και με το γενικότερο πλαίσιο της ένταξής του στην κοινωνία ως νέου επιστήμονα.

Επιπλέον η πληροφόρηση που αποκτούν οι Σ.Κ. στα πλαίσια της συμβουλευτικής διαδικασίας βοηθά στην κατανόηση των προβλημάτων που αφορούν το πρόγραμμα σπουδών και την εν γένει λειτουργία της Σχολής και στην επίλυση τους μέσω των αρμοδίων οργάνων.

Μεταξύ των άλλων οι Σ.Κ.:


Πηγές Ακαδημαϊκής Πληροφόρησης


Επικοινωνία με σύμβουλους καθηγητές

Οι σύμβουλοι καθηγητές ορίζονται κάθε χρόνο για κάθε φοιτητή ξεχωριστά.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την γραμματεία της Σχολής.
English Page
Κεντρική Σελίδα
επικοινωνία|νέα|τομείς|εργαστήρια
μέλη ΔΕΠ|κοινότητα|εκπαίδευση