ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
1. ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
1.1 Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
1.2 Πλαίσιο Αρχών, Δομής και Ροής των Προπτυχιακών Σπουδών
1.3 Διοικητική Υποστήριξη των Προπτυχιακών Σπουδών στο Ε.Μ.Π.
1.4 Ποιοτικές και Ποσοτικές Απαιτήσεις και Προδιαγραφές των Π.Π.Σ. στο Ε.Μ.Π.
1.4.1 Μετεξέλιξη των Σπουδών
1.4.2 Εξάλειψη της Άσκοπης Απώλειας Διδακτικών Ωρών
1.4.3 Ενεργητική Μορφή Διδασκαλίας με «Μοναδιαίο Μέγεθος = Διδακτική Μονάδα», την Ώρα Διδασκαλίας και Κατάργηση της Διάκρισης Μεταξύ Θεωρίας και Ασκήσεων από Έδρας.
1.4.4 Οριοθέτηση των Συνολικών Ωρών Διδασκαλίας των Π.Π.Σ.
1.4.5 Βέλτιστη Εβδομαδιαία Διάρκεια Μαθήματος
1.4.6 Βέλτιστα Εβδομαδιαία Σύνολα Ωρών και Αριθμού Μαθημάτων
1.4.7 Χωροχρονική Συγκέντρωση της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας
1.4.8 Κατάτμηση των Μεγάλων Φοιτητικών Ακροατηρίων σε Τμήματα
1.4.9 Ενίσχυση των Ενδιάμεσων Εκπαιδευτικών Δοκιμασιών
1.4.10 Εξορθολογισμός και Εμπλουτισμός των Γενικών Μαθημάτων
1.4.11 Έγκαιρη Παρουσίαση των Τεχνολογικών Μαθημάτων
1.4.12 Ένταξη και Ενίσχυση της Εκτός Ε.Μ.Π. Πρακτικής Εξάσκησης
1.4.13 Πλήρης Ένταξη της Πληροφορικής και των Εργαστηρίων Η/Υ στα Π.Π.Σ.
1.4.14 Περιοδικός Έλεγχος των Διδακτικών Βοηθημάτων
1.4.15 Έγκαιρη Διανομή των Διδακτικών Βοηθημάτων
1.4.16 Κωδικοποίηση των Κύριων Συνιστωσών των Π.Π.Σ.
1.4.17 Εύρυθμη Λειτουργία των Χώρων Διδασκαλίας
1.5 Σύνθεση των Αναλυτικών Περιεχομένων, Σύνταξη και Έγκριση των Π.Π.Σ., Εντάξεις και Αναθέσεις Καθηκόντων στα Μέλη ΔΕΠ.
1.6 Ανάδραση του Συστήματος των Π.Π.Σ. : Κριτική από τους Φοιτητές μέσω του Ερωτηματολογίου Αξιολόγησης Διδασκόντων και Μαθημάτων.
1.7 Κατοχύρωση Ισοτιμίας των Διπλωμάτων Ε.Μ.Π. προς τα M.Sc και M.Eng των Ισότιμων Αγγλοσαξονικών Πανεπιστημίων και Εφαρμογή του Νέου Εγκεκριμένου Τύπου Διπλώματος Αποφοίτων Ε.Μ.Π.
2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
3. ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΝΑΥΠΗΓΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
4. ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
4.1 Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
4.2 Επιστημονικοί Συνεργάτες
4.3 Προσωπικό Εργαστηρίων
4.4 Γραμματείες Τομέων
4.5 Υπάλληλοι Γραμματείας Σχολής
4.6 Υποψήφιοι Διδάκτορες
5. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
5.1 Εισαγωγή
5.2 Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
5.3 Οδηγίες Εγγραφής
5.4 Πρόγραμμα Σπουδών 2004-2005
5.4.1 Υποχρεωτικά Μαθήματα 1ου Κανονικού Εξαμήνου
5.4.2 Υποχρεωτικά Μαθήματα 2ου Κανονικού Εξαμήνου
5.4.3 Υποχρεωτικά Μαθήματα 3ου Κανονικού Εξαμήνου
5.4.4 Υποχρεωτικά Μαθήματα 4ου Κανονικού Εξαμήνου
5.4.5 Υποχρεωτικά Μαθήματα 5ου Κανονικού Εξαμήνου
5.4.6 Υποχρεωτικά Μαθήματα 6ου Κανονικού Εξαμήνου
5.4.7 Υποχρεωτικά Μαθήματα 7ου Κανονικού Εξαμήνου
5.4.8 Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα 8ου Κανονικού Εξαμήνου
5.4.9 Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα 9ου Κανονικού Εξαμήνου
5.4.10 Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα και Ξένες Γλώσσες
5.4.11 Προαπαιτούμενα Μαθημάτων
5.5 Περιγραφή Μαθημάτων
5.5.1 Περιγραφή Μαθημάτων 1ου Εξαμήνου
5.5.2 Περιγραφή Μαθημάτων 2ου Εξαμήνου
5.5.3 Περιγραφή Μαθημάτων 3ου Εξαμήνου
5.5.4 Περιγραφή Μαθημάτων 4ου Εξαμήνου
5.5.5 Περιγραφή Μαθημάτων 5ου Εξαμήνου
5.5.6 Περιγραφή Μαθημάτων 6ου Εξαμήνου
5.5.7 Περιγραφή Μαθημάτων 7ου Εξαμήνου
5.5.8 Περιγραφή Μαθημάτων 8ου Εξαμήνου
5.5.9 Περιγραφή Μαθημάτων 9ου Εξαμήνου
5.5.10 Περιγραφή Μαθημάτων Ομάδας Α
5.5.11 Περιγραφή Μαθημάτων Ομάδας Β
5.5.12 Περιγραφή Μαθημάτων Ομάδας Γ
5.6 Θέμα Σχεδίασης Πλοίου
5.7 Διπλωματική Εργασία