Το Εργαστήριο Ναυπηγικής Τεχνολογίας της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ιδρύθηκε το 1975. Το εργαστήριο στεγάζεται στο Κτήριο Λ του Συγκροτήματος Κτηρίων Ναυπηγών και Μηχανολόγων Μηχανικών στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.
Σκοπός του Εργαστηρίου είναι η έρευνα των τεχνικών υλικών, καθώς και η μελέτη των παραγόντων της κατεργασίας αυτών που συμβάλλουν στη δομική συμπεριφορά των κατασκευών. Αυτό επιτυγχάνεται τόσο με διαδικασίες εκ

Στο Εργαστήριο επιτελείται επιστημονικό έργο στα παρακάτω θέματα :

  • Επιστήμη και Τεχνολογία Συγκολλήσεων
  • Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών, Θερμικές Κατεργασίες και Εφαρμογή τους στις Ναυπηγικές και Μηχανολογικές Κατασκευές.
  • Σύνθετα Υλικά και Εφαρμογές τους στις Θαλάσσιες Κατασκευές
  • Ανάλυση και Σχεδίαση Ναυπηγικών Κατασκευών
  • Διάβρωση και Προστασία Μεταλλικών Υλικών
Το Εργαστήριο Ναυπηγικής Τεχνολογίας προσφέρει κάθε ακαδημαϊκό έτος 15 Εργαστηριακές Ασκήσεις στο πλαίσιο των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, καθώς και σε άλλες σχολές. Επίσης, εκπονούνται 1 4 διδακτορικές διατριβές, ενώ την τελευταία πενταετία ολοκληρώθηκαν 40 διπλωματικές και μεταπτυχιακές εργασίες.

 

 

 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΕΡΕΥΝΑ
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΜΠ
ENGLISH