ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΕΡΕΥΝΑ
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΜΠ
ENGLISH

 

 

 

 

 

 

ΜΕΛΗ ΔΕΠ
Δημήτριος Παντελής Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου
210 7723691
Βασίλειος Ι. Παπάζογλου Καθηγητής
210 7721422
Νικόλαος Γ. Τσούβαλης Αναπληρωτής Καθηγητής
210 7721413
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Α. Μαρκουλής Μηχανολόγος Τ.Ε. (ΕΤΕΠ)
210 7721788
Ε. Μπαδογιάννης Διδάκτωρ Χημικός Μηχανικός
210 7721787
Μ. Νουνός Μηχανουργός (ΕΤΕΠ)
210 7721749
Χ. Ξάνθης Ηλεκτρονικός Τεχνικός
210 7721788
Χ. Σαράφογλου Μηχανολόγος Μηχανικός
210 7721789
Θ. Τσιούρβα Χημικός Μηχανικός
210 7722326
ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
Ασημινάκη Άννα Πολιτικός Μηχαικός
210 7721425
Γιαννακάκης Τίτος Μηχανολόγος Μηχανικός
210 772 2863
Δ. Κάραλης Μηχανολόγος Μηχανικός
210 7721406
Κυριοπούλου Ιωάννα Διδάκτωρ Χημικός Μηχανικός
210 772 4027
Δρ. Μ. Τούλιος Διδάκτωρ Μηχανολόγος Μηχανικός
210 7721785
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
Κ. Ανυφαντής Μηχανολόγος Μηχανικός
210 7721401
Α. Βασιλείου Μηχανολόγος Μηχανικός
210 7722863
Σ. Βολονάκης Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός
210 7722825
Γ. Βουδούρης Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός
210 7722824
Α. Γκρινιάρη Χημικός Μηχανικός
 
Δ. Δήμου Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός
210 7721425
Γ. Κατσαούνης Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός
Α. Κυριακόγγονας Μηχανολόγος Μηχανικός
210 7721425
Κ. Τριάντου Χημικός Μηχανικός
210 772 1411
Ζ. Τσαρακλής Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός
210 7722825
 
Ν. Φραγκιαδάκης Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός
 
Η. Χατζηδούρος Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός
210 7721401
Σ. Χιονόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός
210 7721789