Κεντρική Σελίδα ΕΕΠΥ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών PC-LAB

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Προσωπικών Υπολογιστών

Πληροφορίες Επικοινωνίας

Υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ:
Καθ. Π.Δ. Κακλής
Διαχειριστής Συστήματος ΕΕΠΥ:
Κ.Β. Κώστας
Διοικητική
υποστήριξη ΕΕΠΥ:

Κανονισμός Λειτουργίας

Αποστολή και αντικείμενο

Ορίζεται στα πλαίσια των επί μέρους απαιτήσεων και προδιαγραφών για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των Σπουδών στο ΕΜΠ: Η Σύγκλητος έχει μεταξύ πολλών άλλων αποφασίσει, (βλ. Γενικό Οδηγό Προπτυχιακών Σπουδών παρ. 2.13), και την πλήρη, δηλαδή ουσιαστική και σε βάθος ένταξη της Πληροφορικής και των Η/Υ στο σύστημα σπουδών, με ταυτόχρονη ισχυρή υποστήριξη της πρακτικής άσκησης όλων των φοιτητών στη χρήση Η/Υ.

Ειδικότερα, τα "Eκπαιδευτικά Εργαστήρια Προσωπικών Υπολογιστών", Ε.Ε.Π.Υ. :

  • Εξοικειώνουν τους φοιτητές της καθεμίας Σχολής, στο χώρο της Σχολής, με τη χρήση προσωπικών υπολογιστικών συστημάτων και τις σύγχρονες υπηρεσίες που προσφέρονται στο δίκτυο Internet στα ειδικά με την πληροφορική και τους Η./ Υ μαθήματα. αλλά και στο σύνολο των προπτυχιακών τους σπουδών.
  • Υποστηρίζουν τις εκπαιδευτικές λειτουργίες του καθεμίας Σχολής, στο πλαίσιο εξυπηρέτησης αναγκών εισαγωγικών μαθημάτων πληροφορικής και χρήσης Η/Υ, κατά προτεραιότητα, αλλά και πολλών άλλων προπτυχιακών μαθημάτων, που καθορίζονται από τη Γ.Σ. της Σχολής, παρέχοντας προς τους φοιτητές σταθμούς εργασίας προσωπικών υπολογιστών συνδεδεμένων σε τοπικό δίκτυο και στο Internet και εφοδιασμένων με ης κατάλληλες εφαρμογές λογισμικού.

Η Γ.Σ. καθεμίας Σχολής καθορίζει τα μαθήματα των οποίων η διδασκαλία θα εξυπηρετηθεί από το Ε.Ε.Π.Υ., εγκρίνει και εκδίδει το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα.

Στα E.Ε.Π.Υ. δεν εκτελείται κατ' αρχήν άλλο έργο (συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα κλπ) και όλες οι ελεύθερες ώρες διατίθενται για χρήση στους φοιτητές της Σχολής σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόογραμμα. Εξαιρέσεις αποφασίζονται κατά περίπτωση από τη Γ.Σ. της Σχολής.