Κεντρική Σελίδα ΕΕΠΥ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών PC-LAB

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Προσωπικών Υπολογιστών

Πληροφορίες Επικοινωνίας

Υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ:
Καθ. Π.Δ. Κακλής
Διαχειριστής Συστήματος ΕΕΠΥ:
Κ.Β. Κώστας
Διοικητική
υποστήριξη ΕΕΠΥ:

Διαθέσιμο λογισμικό

 • Λειτουργικό σύστημα:
  • Windows NT Server 4.0, Service Pack 5 για τον Server και
  • Windows NT Workstation 4.0, Service Pack 5 για τα workstations.
 • AutoCAD:                          Floating network license για 30 χρήστες.
 • Microsoft Office 2000:      Licenses για όλα τα workstations.
 • Microsoft Visual Studio:   Licenses για όλα τα workstations.
 • Exceed X-server:               Licenses για όλα τα workstations.
 • Digital Fortran:                  Δέκα (10) licenses.
 • MathCad:                           Δέκα (10) licenses.
 • Mathematica:                     Δέκα (10) licenses.