Εστε εδ


Διδακτορικς Διατριβς

Υποψφιοι Διδκτορες  της Σχολς (24/07/2009)

α/κ : αριθμς καταλγου

α/α

α/κ

Ονοματεπνυμο

Θμα Διατριβς

Επιβλπων Καθηγητς

Ημερομηνα

Ορισμο

Θματος

1

153

Liu, Shukui

Αριθμητικ Προσομοωση Κινσεων Μεγλου Πλτους Πλοων σε Κυματισμος και Εφαρμογ στη Μελτη, Σχεδαση και Ασφαλ Λειτουργα

Απ. Παπανικολου

2.10.2004

2

184

Feurer Christian

Γεωμετρικ Μοντελοποηση με Εφαρμογς στη Σχεδαση Πλοου

Π. Κακλς

20.1.2009

3

118

Αλησαφκη Αιμιλα

Ανπτυξη Μοντλων Εξρυξης Δεδομνων (Data Mining) και Εφαρμογς στη Σχεδαση Πλοου για Αυξημνη Ασφλεια (Risk Based Design)

Απ. Παπανικολου

5.10.2001

4

173

Ανυφαντς Κων/νος - Ιωννης

Σχεδιασμς και Ανλυση Συνδσεων με Κολλητικ Μσα μεταξ Μεταλλικν Υλικν

Ν. Τσοβαλης

22.1.2008

5

66

Αρχεμρο Κογισο

Μελτη Συμπεριφορς Ναυπηγικν Κατασκευν υπ Οριακς Κατασκευς με Εφαρμογ Αριθμητικν Μεθδων

Π. Καρδης

3.09.1995

6

167

Βασιλεου Αναστασα

Μελτη Τεχνικν Χτευσης εν κεν

Ν. Τσοβαλης

17.7.2007

7

152

Βολονκης Σπ.

Διερενηση της Συμπεριφορς της Κατασκευς μη Επανδρωμνων Υποβρυχων Οχημτων απ Σνθετα Υλικ

Β. Παπζογλου

16.5.2005

8

134

Βουδορης Γ.

Αριθμητικ Ανλυση Διδοσης Ρωγμν σε Μονοκρυσταλλικ Υπερκρματα του Νικελου

Β. Παπζογλου

30.6.2003

9

117

Γεωργου Ιων.

Μη Γραμμικ Κματα Ελεθερης Επιφνειας. Διδοση και Αλληλεπδραση με Κατασκευς

Γ. Αθανασολης

04.10.2001

10

103

Γκκας Γ.

Διδοση και Εσταση Μη Γραμμικν Κυματισμν Ελεθερης Επιφνειας με Εφαρμογ σε Υδρομηχανικ Ενεργειακ Συστματα

Γ. Αθανασολης

27.12.1999

11

154

Γκνης Κ.

Ανλυση Ανταγωνισμο & Στρατηγικν Επενδσεων στην Αγορ LNG

Χ. Ψαρατης

 

12

161

Γκχαρη Χ.

Βελτιστοποηση Πλοου στα Πλασια Ολοκληρωμνου Συστματος Συνδυασμνων Μεταφορν

Απ. Παπανικολου

12.09.2005

13

86

Γκρινιρη Αν.

Σγκριση Ηλιακς Ακτινοβολας & Δσμης Λζερ για την Επιφανειακ Κατεργασα Μεταλλικν Κραμτων

Δ. Παντελς

4.3.1998

14

111

Δαμλα Δ.

Βελτωση Δρομολγηση Ε/Γ – Ο/Γ Πλοων μσα σε Αρχιπλαγος & Κριτρια για την Απαγρευση Αππλου Λγω Καιρικν Συνθηκν

Θ. Λουκκης

26.3.2001

15

181

Δανιλος Νικλαος

Μελτη της Συγκλλησης δια τριβς με Ανδευση (Friction Stir Welding)

Δ. Παντελς

11.11.2008

16

135

Δημητρου Κ.

Εκτμηση Επιχειρηματικο & Πιστωτικο Κινδνου σε Επενδυτικς Δραστηριτητες στην Ποντοπρο Ναυτιλα

Δ. Λυρδης

24.3.2003

17

122

Δημπουλος Γ.

Ανπτυξη Μεθδου για τη Βελτιστοποηση Σνθεσης Σχεδιασμο & Λειτουργας Ενεργειακν Συστημτων

Χ. Φραγκπουλος

15.4.2002

18

51

Δμου Δ.

Βελτιστοποηση της Αντοχς Σκαφν απ Σνθετα Υλικ με Συνδυασμ Μετρσεων και Αριθμητικν Μεθδων

Β. Παπζογλου

25.5.1993

19

108

Δουλπουλος Γεργιος

Αριθμητικ Προσομοωση της Ρος γρω απ Παρελκμενα Πλοων

Γ. Τζαμπρας

16.1.2001

20

138

Ευαγγελινς Γρηγ.

Αριθμητικ Επλυση του μη Γραμμικο Προβλματος της Διδοσης Θαλασσων Κυματισμν σε Ρηχ Θλασσα με Γενικ Βαθυμετρα και Εφαρμογς

Γ. Αθανασολης

16.4.2004

21

171

Ζγκας Βασλειος

Καθεστς και Προοπτικς Ανπτυξης του Πειραι ως Ναυτιλιακς Συστδας (Maritime Cluster)

Δ. Λυρδης

11.12.2007

22

158

Ιορδνης Στ.

Μθοδοι Εκτμησης/Αξιολγησης της Αποτελεσματικτητας & Προβλεψιμτητας των Παγκοσμων Ναυτιλιακν Κεφαλαιαγορν & Εφαρμογ Στρατηγικν Στατιστικς Κερδοσκοπας

Δ. Λυρδης

26.8.2005

23

162

Καλσακας, Δ.

Μελτη ηγεσας Ναυτιλιακν Επιχειρσεων και Σνδεσ της με την Ανπτυξη των Θαλασσων Μεταφορν

Δ. Λυρδης

13.4.2005

24

160

Καροσος Εμ.

Γεωμετρικς Σχεδαση με τη Βοθεια Υπολογιστ

Π. Κακλς

21.11.2005

25

178

Κσσης Δημτριος

Επδραση Θαλσσιας Υδροδυναμικς σε Βιολογικ – Βιοχημικ Φαινμενα

Γ. Τριανταφλλου

27.5.2008

26

21

Κατσαονης Γεργιος

Αναλυτικς και Πειραματικς Προσδιορισμς Ταλαντσεων Μεταλλικς Κατασκευς Πλοου

Β. Παπζογλου

23.6.1987

27

172

Κντζιος Νικλαος

Διαγνωστικ και Προγνωστικ Βλαβν Αξονικο Συστματος με Επεξεργασα Δυναμικν Διεργασιν με τη Μθοδο των Ορθοκανονικν Προβολν

Ι. Γεωργου

11.12.2007

28

185

Κονισπολιτης Δημτριος

Υδροδυναμικ Ανλυση Πλωτν Συσκευν Ταλαντευμενης Υδτινης Στλης για την Ανκτηση Κυματικς Ενργειας στην Ανοιχτ Θλασσα

Σ. Μαυρκος

10.2.2009

29

170

Κοντβας Χρστος

Ποσοτικ Πλασιο για τη Διαχεριση του Ρσκου για τη Θαλσσια Ασφλεια και την Προστασα του Περιβλλοντος

Χ. Ψαρατης

13.11.2007

30

150

Κυριακγγονας Ανδ.

Τρισδιστατη Θερμομηχανικ Ανλυση Χαλβων Υψηλς Αντοχς με Μετασχηματισμος Φσης

Β. Παπζογλου

4.5.2005

31

144

Λντζιου Δ.

Επλυση του Δευτεροτξιου Προβλματος Υδροδυναμικς Αλληλεπδρασης μεταξ Συστοιχας Κατακρυφων Αξονοσυμμετρικν Σωμτων Τυχαας Μορφς και Διχρωματικν Επιφανειακν Κυματισμν

Ι. Χατζηγεωργου

25.11.2004

32

121

Λιαροκπης Δ.

Χρση Μεθδων Laser & PIV για τον Προσδιορισμ Αντσταση & Πεδου Ρος Ομρρου Ταχυπλων Πλοων με Μεγλο Συντελεστ Γστρας, με Σκοπ τη Βλτιστη Σχεδαση του Συστματος Πρωση

Γ. Γρηγορπουλος

28.3.2002

33

106

Λουκ Κων/να

Μελτη Αντοχς πλρης Πλοων που υπκειται σε Δυναμικ Φορτα

Ε. Σαμουηλδης

16.1.2001

34

148

Λκος Γ.

Ανθρπινο Δυναμικ (Επιλογ και Διαχεριση) και Νες Τεχνολογες στη Ναυτιλα

Δ. Λυρδης

7.7.2005

35

142

Μαζαρκος Θ.

Μη Γραμμικς Αργ Μεταβαλλμενες Φορτσεις και Υδροδυναμικ Απσβεση κπτωσης σε Επιπλουσες Θαλσσιες Κατασκευς

Σ. Μαυρκος

22.9.2004

36

186

Μανς Νικλαος

Μθοδοι Θωρκισης Ναυτιλιακν Επιχειρσεων και Τραπεζν απ Χρηματοοικονομικος Κινδνους

Δ. Λυρδης

10.2.2009

37

174

Μαργαρτης Ιωννης

Πειραματικ Μελτη και Αριθμητικ Προσομοωση της Συμπεριφορς Ρωγματωμνων Ενισχυμνων Ελασμτων

Β. Παπζογλου

21.2.2008

38

175

Μαργλης Γεργιος

Μελτη Μεθδων και Πρακτικν για τη Βελτωση της Ποιτητας και την Επκταση της Χρσης των Σνθετων Υλικν σε Μεταλλικς Ναυπηγικς Κατασκευς

Ν. Τοβαλης

8.4.2008

39

169

Μαστρκαλος Μριος

Εφαρμογς Μεθδων Δυναμικο Ελγχου σε Προβλματα Ρευστομηχανικς

Λ. Κακτσς

17.7.2007

40

137

Μουρκογιννης Δ.

Βελτιστοποηση Μονγαστρων και Πολγαστρων Πλοων Υψηλν Ταχυττων με Κριτριο την Ελαχιστοποηση της Αντστασης και Φαινομνων Κυματικς Αππλυσης

Απ. Παπανικολου

1.3.2004

41

46

Μπρτζης Παναγιτης

Προσδιορισμς Χαρακτηριστικν Ευστθειας μετ απ Βλβη Εμπορικν Πλοων στο Στδιο της Προμελτης

Α. Παπανικολου

8.9.1992

42

146

Μπουρμ Π.

Υδροδυναμικ Ανλυση και Σχεδαση Υποβρχιου Καταγραφικο Οχματος κινομενου με μεταβλητ πλευσττητα

Σ. Μαυρκος

2.12.2004

43

120

Νερντζης Ν.

Γεωμετρικς Σχεδιασμς με την Βοθεια Υπολογιστ. Εφαρμογς στην Μελτη & Σχεδαση Πλοων

Π. Κακλς

27.08.2001

44

166

Νκος Λμπρος

Ανπτυξη Μεθδου για τη Δυναμικ Βελτιστοποηση Σνθεσης, Σχεδιασμο και Λειτουργας Συστημτων με Κυψλες Καυσμου

Χ. Φραγκπουλος

24.10.2006

45

155

Παπαδημητρπουλος Θ.

Ντετερμινιστικ & Στοχαστικ Ανλυση Μη-Γραμμικν Υδτινων Κυματισμν

Γ. Αθανασολης

 

46

112

Παπαδπουλος Β.

Πειραματικ Μελτη Μικροτρβης σε Παρκτιο Περιβλλον

Γ. Τριανταφλλου

26.3.2001

46

96

Παπακυρλλου Α.

Κριτικ Θερηση και Πρακτικς Επιπτσεις του Νου Διεθνος Κδικα Ασφαλεας Ταχυπλων Σκαφν. Διαδικασα Βλτιστης Σχεδασης Πλοων Νας Τεχνολογας & Χαρακτηριστικς Εφαρμογς

Απ. Παπανικολου

6.4.1999

48

98

Παπακωνσταντνου Ευγ.

Υπολογισμς των Υδροδυναμικν Χαρακτηριστικν Αντστασης και Αυτοπρωσης Πλοων σε Μικρος & Μεγλους Αριθμος Froude

Γ. Τζαμπρας

23.09.1999

49

180

Παπαπαναγιτου Νικλαος

Ελικτικτητα και διατρηση πορεας πλοων σε περιορισμνα νερ

Κ. Σπρου

14.10.2008

50

75

Πππα Σ.

Δυναμικ Συμπεριφορ Ταχυπλων Σκαφν σε Κυματισμος

Γ. Τριανταφλλου

10.05.1996

51

29

Πεπνης Βασλειος

Δευτεροτξιες Φορτσεις σε Κατακρυφα Αξονοσυμμετρικ Σματα

Σ. Μαυρκος

29.3.1994

52

177

Πολζος Στυλιανς

Υπολογισμς της Υδροδυναμικς Αντιστσεως των Παρελκομνων σε Συμβατικ Πλοα

Γ. Τζαμπρας

13.5.2008

53

49

Πρφτη Αικατερνη

Συμβολ στην Υδροδυναμικ Σχεδαση Παραδοσιακν Σκαφν

Θ. Λουκκης

8.7.1993

54

156

Πρωτονοτριος Ν.

Τεχνικς Φρκταλ (Μορφοκλασματικν Δομν) & Πολλαπλν Κλιμκων για την Μελτη Μη-Γραμμικν Κυματικν Φαινομνων

Γ. Αθανασολης

20.12.2005

55

187

Σββας Δημτριος

Προσδιορισμς Κριτηρων Αστοχας Υλικν και Εφαρμογ τους σε κδικα Πεπερασμνων Στοιχεων για την Προσομοωση Απκρισης της Γστρας Πλοων σε Ακραα Φορτα

Ε. Σαμουηλδης

7.4.2009

56

104

Σαρφογλου Χαρ.

Χαρακτηρισμς Επιστρωμτων που Παργονται με Χρση Προηγμνων Τεχνικν Ψεκασμο Πλσματος

Δ. Παντελς

18.01.2000

57

130

Σκοπας Σ.

Ανπτυξη Μεθοδολογας για τη Βελτιστοποησης της Μελτης & Σχεδασης Επιβατηγν–Οχηματαγωγν Πλοων Νας Τεχνολογας

Γ. Ζαραφωντης

4.12.2002

58

141

Σοφρς Ηλ.

Διερενηση Ποιτητας Ηλεκτρικς Ισχος σε Συστματα Ηλεκτρικς Ενργειας Πλοων

Ι. Προυσαλδης

8.09.2004

59

81

Στασινπουλος Χαρ.

Συμπεριφορ Ενισχυμνων Ελασμτων και Αλληλεπδραση Μορφν Λογισμο στην Ελαστικ και Ελαστο-Πλαστικ Περιοχ

Π. Καρδης

10.6.1997

60

116

Σφακιανκη Κ.

Υπολογισμς του Πεδου Ρος γρω απ Ιστιοπλοκ Σκφη

Γ. Τζαμπρας

22.3.2001

61

132

Τγκας Ιων.

Δυναμικ Ευστθεια Πλοων σε Ακολουθοντες Κυματισμος και Ανπτυξη Κριτηρων

Κ. Σπρου

31.10.2002

62

157

Τριντου Κ.

Μελτη Προηγμνων Επικαλψεων Ψυχρο Ψεκασμο

Δ. Παντελς

17.10.2005

63

165

Τσαντλη, Σ.-Η.

Στοχαστικ Ανλυση Δυναμικν Συστημτων με Εφαρμογς σε Τεχνολογικ και Βιολογικ Συστματα

Γ. Αθανασολης

10.07.2006

64

110

Τσαρακλς Ζ.

Υγιειν και Ασφλεια των Εργαζομνων στη Ναυπηγικ και Ναυπηγοεπισκευαστικ Βιομηχανα

Β. Παπζογλου

18.12.2000

65

183

Τσαρσιταλδης Βασλειος

Υδροδυναμικ Προσομοωση Βιολογικν Συστημτων Πρωσης και Εφαρμογ στη Σχεδαση Βλτιστων Συστημτων Πρωσης Πλοων

Γ. Πολτης

16.12.2008

66

182

Τσιορβα Θεοδρα

Μελτη Προδιθεσης για Διβρωση Συγκολλσεων Ναυπηγικν Χαλβων

Ν. Τσοβαλης

11.11.2008

67

168

Φραγκιαδκης Νικλαος

Ανπτυξη και Εφαρμογ Μεθοδολογας. Εκτμηση Επικινδυντητας σε Ναυπηγεα

Β. Παπζογλου

17.7.2007

68

136

Χαλκις Δ.

Διερενηση του Πεδου Δυναμικς Ρος γρω απ το Ταχπλοο Πλοο. Υπολογισμς του Κυματικο Πεδου Μακρν του Πλοου

Γ. Γρηγορπουλος

29.1.2004

69

151

Χατζηδορος Ηλ.

Επδραση του Υδρογνου στη Μηχανικ Συμπεριφορ Χαλβων

Β. Παπζογλου

18.5.2004

70

61

Χατζηκωνσταντς Γ.

Οριακς Κατασκευς Αντοχς Ενισχυμνων Πλακν με Ασμμετρα Ενισχυτικ

Π. Καρδης

14.11.1994

71

102

Χιονπουλος Στ.

Μελτη Προβλημτων Συγκολλσεων Ναυπηγικν Κραμτων Αλουμινου

Δ. Παντελς

18.1.2000English Page

Κεντρικ Σελδα

 

επικοινωνα|να|τομες|εργαστρια

 

 
μλη ΔΕΠ|κοιντητα|εκπαδευση