Είστε εδώ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΜΠ

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

"NAYTIKH ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ"

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ -ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
"ΝΑΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ"

Εγκρίθηκε και εφαρμόζεται σύμφωνα με την από 02.04.99 Απόφαση της Συγκλήτου Ε.Σ.
(5η/99 συνεδρίαση, θέμα 4.3)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
1.1. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
1.2. Πλαίσιο και Διάγραμμα Αρχών, Δομής και Ροής των Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Ε.Μ.Π
1.3. Διοικητική Υποστήριξη των Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Ε.Μ.Π.
1.4. Τα συμμετέχοντα στο Δ.Π.Μ.Σ. Τμήματα
2.  ΤΑ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ-ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.)
2.1. Προδιαγραφές και Διαδικασίες Γενικής Εφαρμογής για τα Δ.Π.Μ.Σ
2.2. Χώρος Προέλευσης των Υποψηφίων Διδακτόρων, (Μ.Φ.)
2.3. Προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής και εγγραφής των Μ.Φ
2.4. Δομή και διάγραμμα ροής των Δ.Π.Μ.Σ.
2.5. Σύνθεση των αναλυτικών περιεχομένων των Δ.Π.Μ.Σ., έλεγχος και αξιολόγηση
2.6. Γλώσσα διδασκαλίας
2.7. Βιωσιμότητα - Αυτοχρηματοδοτήσεις
2.8. Ένταξη και ανάθεση καθηκόντων σε μέλη ΔΕΠ
3.   ΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ Δ.Π.Μ.Σ "ΝΑΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ"
3.1. Το περιεχόμενο, η αναγκαιότητα, το επίκαιρο και οι στόχοι του Δ.Π.Μ.Σ.
3.2. Τα προαπαιτούμενα μαθήματα
3.3. Τα μεταπτυχιακά μαθήματα
3.4. Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο
3.5. Παρακολούθηση - Εξέταση - Βαθμολογία μαθημάτων
3.6. Μεταπτυχιακή εργασία - Απονομή και βαθμός Μ.Δ.Ε.
3.7. Η Διδακτορική Διατριβή
3.8. Ο Σύμβουλος των Μεταπτυχιακών Σπουδών
3.9. Η διοίκηση των Μεταπτυχιακών Σπουδών
3.10. Περιεχόμενα μεταπτυχιακών μαθημάτων και διδάσκοντες
3.11. Τύπος πτυχίου ΜΔΕ, Διατμηματικού Ε.Μ.Π. ή Διαπανεπιστημιακού
English Pagenot available
Κεντρική Σελίδα
επικοινωνία|νέα|τομείς|εργαστήρια
μέλη ΔΕΠ|κοινότητα|εκπαίδευση