Δ.Π.Μ.Σ "ΝΑΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ"

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΝΑΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ οργανώνεται από :

τη Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (ΝΜΜ) του Ε.Μ.Π.

τη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών (ΜΜ) του Ε.Μ.Π.

τη Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών (ΑΤΜ) του Ε.Μ.Π.

τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Ε.Μ.Π.

τη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (ΣΕΜΦΕ) του Ε.Μ.Π.

το Τμήμα Φυσικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)

το Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΚΘΕ)

με τη διοικητική υποστήριξη της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π..  

 

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η ενίσχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας και η παραγωγή νέας γνώσης στο επιστημονικό πεδίο της Ναυτικής και Θαλάσσιας Τεχνολογίας και Επιστήμης, πεδίο που αναφέρεται σε τρεις  επιμέρους επιστημονικές περιοχές:  

§         Ναυτική Τεχνολογία

§         Θαλάσσια και Παράκτια Τεχνολογία

§         Θαλάσσια Επιστήμη

 

Σκοποί του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι:

  • Η εξειδίκευση μηχανικών και επιστημόνων θετικής κατεύθυνσης στις μεθόδους και τεχνικές της ολοκληρωμένης διεπιστημονικής προσέγγισης, συνεργασίας και έρευνας, καθώς και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του Ελληνικού επιστημονικού δυναμικού στο επιστημονικό πεδίο της Ναυτικής και Θαλάσσιας Τεχνολογίας και Επιστήμης, έτσι ώστε να διαμορφωθούν στελέχη με εξειδικευμένες γνώσεις, ικανά να καλύψουν με επάρκεια τις αυξανόμενες ανάγκες των ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών της χώρας ή και άλλων χωρών, στα πολυδιάστατα θέματα της Ναυτικής και Θαλάσσιας Τεχνολογίας και Επιστήμης που είναι ζωτικής σημασίας για την Ελλάδα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού και γενικότερα του παγκόσμιου χώρου.  

  • Η εις βάθος κατάρτιση και ανάπτυξη ερευνητικών ικανοτήτων μηχανικών και άλλων επιστημόνων, ώστε να καθίστανται ικανοί για παραγωγή νέας γνώσης.  

  • Η αποτελεσματικότερη αλληλεπίδραση επιστήμης και τεχνολογίας με στόχο την ισόρροπη εκπαίδευση νέων επιστημόνων.

Καθηγητής Σ.Α. Μαυράκος

Διευθυντής του ΔΠΜΣ

περισσότερα...

Ανακοινώσεις 

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (pdf) (2003-2004)

Εκπαιδευτικά θέματα

Διδάσκοντες

Οργάνωση του προγράμματος

Περιεχόμενο Μαθημάτων

Συνδέσεις

Επικοινωνία