Δ.Π.Μ.Σ "ΝΑΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ"

Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών E.M.Π

Καθηγητές

Γ.ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ

Ν.ΚΥΡΤΑΤΟΣ

Σ.ΜΑΥΡΑΚΟΣ

Β.ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

Α.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Γ.ΤΖΑΜΠΙΡΑΣ

Χ.ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Χ.ΨΑΡΑΥΤΗΣ

Αναπληρωτές Καθηγητές

Γ.ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ

Π.ΚΑΚΛΗΣ  

Π.ΚΑΡΥΔΗΣ

Δ. ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Γ.ΠΟΛΙΤΗΣ  

Γ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

 

Επίκουροι Καθηγητές

Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Γ. ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΗΣ

Δ. ΛΥΡΙΔΗΣ

Ε.ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ

Κ. ΣΠΥΡΟΥ

Ν.ΤΣΟΥΒΑΛΗΣ

 

Λέκτορες

Ι. ΠΡΟΥΣΑΛΙΔΗΣ

Ι.ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ειδικοί Επιστήμονες

Κ.ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗΣ


Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π 

Καθηγητές  

Δ.ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ

Αναπληρωτές Καθηγητές

Θ.ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Λέκτορες  

Ε.ΧΙΝΗΣ


Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π

Αναπληρωτές Καθηγητές  Δ. ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ

Β.ΝΑΚΟΣ  

Λ.ΤΣΟΥΛΟΣ

Επίκουροι Καθηγητές

Μ.ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ


  Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ε.Μ.Π  

Καθηγητές

Ν.ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Επίκουροι Καθηγητές

Κ. ΠΑΠΑΟΔΥΣΣΕΥΣ


Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Ε.Μ.Π

Επίκουροι Καθηγητές

Δ.ΤΖΑΝΕΤΗΣ

Χ.ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ

Διδάκτορες Επισκέπτες Ερευνητές

Ν. ΚΑΒΑΛΛΑΡΗΣ


Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π 

Αναπληρωτές Καθηγητές

Γ.ΜΠΑΤΗΣ


Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών Ε.Μ.Π

Αναπληρωτές Καθηγητές

Ν.ΚΟΝΙΣΠΟΛΙΑΤΗΣ

 

 


Τμήμα Φυσικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Αναπληρωτές Καθηγητές

Γ.ΚΑΛΟΣ  

Κ.ΧΕΛΜΗΣ

Επίκουροι Καθηγητές

Κ.ΚΑΡΤΑΛΗΣ

Α.ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ


Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών

Χ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, Δόκτωρ Ερευνητής Β

Σ. ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ, Δόκτωρ Ερευνητής Α

Β.ΛΥΚΟΥΣΗΣ, Δόκτωρ Ερευνητής Β

Ε.ΜΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, Δόκτωρ Ερευνητής Α

Τ. ΣΟΥΚΙΣΙΑΝ, Επιστημονικός Συνεργάτης