Δ.Π.Μ.Σ "ΝΑΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ"

Καθ. Σ. Α. Μαυράκος,
Ε.Μ.Π.
Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15773
τηλ. 210 7722872


Γραμματεία Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών
κ. Ι. Κάντα, τηλ.210 7721926
κ. Χ. Παπαβασιλείου τηλ. 210 7722391, 210 7722872

Ε.Μ.Π.
Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15773

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για ερωτήσεις ή σχόλια που αφορούν το συγκεκριμένο Web Site, επικοινωνήστε με chrisdim@mail.ntua.gr

Ανακοινώσεις 

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (pdf) (2003-2004)

Εκπαιδευτικά θέματα

Διδάσκοντες

Οργάνωση του προγράμματος

Περιεχόμενο Μαθημάτων

Συνδέσεις