Δ.Π.Μ.Σ "ΝΑΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ"

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών (ΔΠΜΣ) σε Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη καλύπτει την ανάγκη για ειδικευμένες σπουδές σε ένα τομέα ζωτικής σημασίας για τη χώρα, είναι δε το μοναδικό στον Ελλαδικό χώρο.

Είναι γνωστό ότι η Ελλάδα έχει το 52% του εμπορικού στόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα πλοία με Ελληνική Σημαία με 57 εκατομμύρια τόνους φέρουν την Ελληνική Ναυτιλία πρώτη στον κόσμο (με δεύτερη την Ιαπωνία με 32 εκατομμύρια τόνους).  Ο Ελληνόκτητος εμπορικός στόλος είναι επίσης πρώτος παγκοσμίως με 3050 πλοία και 120 εκατομμύρια τόνους.

Η Ναυτιλία συνεισφέρει 2 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως στο Εθνικό προϊόν.

Η εξέχουσα θέση της Ελληνικής Ναυτιλίας έχει επιτευχθεί όχι μόνο μέσω των επιχειρηματικών και διοικητικών δεξιοτήτων αλλά συγχρόνως μέσω της συσσωρευμένης τεχνικής αυθεντίας και αριστοτεχνίας των Ελλήνων στη λειτουργία των πλοίων.  Το ΔΠΜΣ θα συνεισφέρει στην ακαδημαϊκή διάσταση της τεχνικής κατάρτισης στον τομέα της Τεχνολογίας της Ναυτιλίας.

Επίσης, ο θαλάσσιος χώρος της Ανατολικής Μεσογείου αποτελεί για την Ελλάδα χώρο ζωτικής σημασίας από άποψη οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική. Σημειώνεται ότι ο κυριότερος σήμερα τρόπος εμπορικής επικοινωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δια θαλάσσης, ενώ παράλληλα η Ελλάδα έχει 15,000 χιλιόμετρα ακτές και πάνω από 60 κατοικημένα νησιά, καθώς και το βαθύτερο σημείο της Μεσογείου βάθους 4850 μέτρων έξω από το Ακρωτήρι Ταίναρο. Έτσι, το παρόν ΔΠΜΣ πέραν της κάλυψης των αναγκών της ναυτικής τεχνολογίας που είναι συνυφασμένες με τη λειτουργία των πλοίων, καλύπτει και τις τεχνολογικές και ερευνητικές εξελίξεις αιχμής στη Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη που είναι συνυφασμένες και με ευρύ φάσμα σύγχρονων οικονομικών δραστηριοτήτων, όπως για παράδειγμα:

  • η εκμετάλλευση θαλάσσιων και υποθαλάσσιων πλουτοπαραγωγικών πόρων (αλιεία, ιχθυοκαλλιέργειες ανοικτής θάλασσας και παράκτιων ζωνών, ανάκτηση κυματικής ενέργειας, εξαγωγή υδρογονανθράκων και ορυκτών από το θαλάσσιο περιβάλλον, κ.α.)
  • ο θαλάσσιος τουρισμός και ναυταθλητισμός (π.χ. μαρίνες, ιστιοπλοϊκά σκάφη, κ.α.)
  • η προστασία και παρακολούθηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των παράκτιων ζωνών (π.χ. ιδιότητες και χαρακτηριστικά ελληνικών θαλασσών, προβλήματα μεταφοράς και διάχυσης της ρύπανσης, μέσα προστασίας, κ.α.)

Η σύμπραξη των διαφόρων Σχολών Μηχανικών του ΕΜΠ, σε συνδυασμό με το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και το Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΚΘΕ), επιτρέπει την αξιοποίηση, τόσο του επιστημονικού δυναμικού που δραστηριοποιείται στις περιοχές του διατμηματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, όσο και της απαιτούμενης υποδομής. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι Σχολές του ΕΜΠ καλύπτουν θέματα τεχνολογίας και κυματισμών, το Τμήμα Φυσικής καλύπτει θέματα θαλάσσιας μετεωρολογίας και ωκεανογραφίας, ενώ το ΕΚΘΕ, με το ωκεανογραφικό του σκάφος και την εμπειρία του σε μετρήσεις πεδίου και σε θέματα επιχειρησιακής ωκεανογραφίας, συμπληρώνει την απαιτούμενη υποδομή για την έρευνα του θαλασσίου περιβάλλοντος.

 

Ανακοινώσεις

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (pdf) (2003-2004)

Εκπαιδευτικά θέματα

Διδάσκοντες

Οργάνωση του προγράμματος

Περιεχόμενο Μαθημάτων

Συνδέσεις

Επικοινωνία