Είστε εδώ


Τομέας Ναυτικής Μηχανολογίας

Καλύπτονται τα ακόλουθα γνωστικά αντικέιμενα:

Μηχανήματα σκάφους. Δίκτυα Σωληνώσεων. Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις, θερμικές και Ψυκτικές εγκαταστάσεις. Μηχανές προώσεως. Συνεργασία Μηχανής - Έλικας. Σχεδίαση και λειτουργία Ναυτικών Κινητήρων DIESEL-. Νέα συστήματα προώσεως. Έλεγχος ρυπάνσεως. Μειωτήρες. Συμπλέκτες, Αξονικό Σύστημα. Βελτιστοποίηση ενεργειακών εγκαταστάσεων. Δυναμική συστημάτων, Προσομοίωση. Μηχανικές ταλαντώσεις και κραδασμοί. Ακουστική πλοίου. Αυτοματισμός, Τηλεχειρισμός, Συστήματα Συναγερμού και Ασφαλείας. Παρακολούθηση και ανάλυση καταστάσεως και αποδόσεως. Συστήματα Ναυσιπλοΐας, Υδροακουστική, Τηλεπικοινωνίες. Τεχνική διαχείριση πλοίων, Συντήρηση, Επισκευές, Επιθεωρήσεις.

Διευθυντής Τομέα:  Ι. Γεωργίου               
Αναπληρωτής Δ/ντής Τομέα:  Ν. Κυρτάτος


Εξωτερικές Ιστοσελίδες του τομέα:


Εργαστήρια: Εργαστήριο Ναυτικής μηχανολογίας


English Page Not Available
Κεντρική Σελίδα
επικοινωνία|νέα|τομείς|εργαστήρια
μέλη ΔΕΠ|κοινότητα|εκπαίδευση