Είστε εδώ

Τομέας Ναυτικής και Θαλάσσιας Υδροδυναμικής

Καλύπτονται τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

Ροές με ελεύθερη επιφάνεια, ανωστικές ροές, συνεκτικές ροές, ροές με σπηλαίωση, υπολογιστική ρευστομηχανική. Υδροστατική και ευστάθεια επιπλεόντων σωμάτων. Αντίσταση και πρόωση πλοίου. Υδροδυναμική ανάλυση και σχεδίαση πλοίων ειδικού τύπου και συστημάτων πρόωσης. Περιβαλλοντικές φορτίσεις επιπλεόντων σωμάατων. Δυναμική συμπεριφορά σε κυματισμούς. Πηδαλιουχία. Θαλάσσιες ροές μεγάλης κλίμακας. Κυματικά φαινόμενα στο θαλάσσιο περιβάλλον. Κύματα ανέμου, εσωτερικά κύματα, ηχητικά κύματα, αλληλεπίδραση και αντίστροφα προβλήματα. Μοντέλα διάχυσης και μεταφοράς στο θαλάσσιο περιβάλλον. Πειραματική ναυτική και θαλάσσια ρευστομηχανική. Εργαστηριακές μετρήσεις και μετρήσεις πεδίου.

Διευθυντής Τομέα:                 Γ. Γρηγορόπουλος
Αναπληρωτής Δ/ντής Τομέα: Γ. Αθανασούλης

Εξωτερικές Ιστοσελίδες του τομέα:


Εργαστήρια: Εργαστήριο Ναυτικής & Θαλάσσιας Υδροδυναμικής


English Page Not Available
Κεντρική Σελίδα
επικοινωνία|νέα|τομείς|εργαστήρια
μέλη ΔΕΠ|κοινότητα|εκπαίδευση