ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΤΑΤΟΣ bar
pyrforosΕθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθηνών

Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

Ονοματεπώνυμο:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΤΑΤΟΣ

Τίτλος

Καθηγητής

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Τμήμα ΝαυπηγώνΜηχανολόγων Μηχανικών

Εργαστήριο Ναυτικής Μηχανολογίας

Τ.Θ 64501

157 10 Ζωγράφου, Αθήνα

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

+30-210-772 1119

Τηλεομοιότυπο:

+30-210-772 1120

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

nkyrt@lme.ntua.gr

Γραφείο:

Κτίριο Λ ΣυγκροττςΝυπηγών-Μηχανολόγων, Όροφος 1, Γραφείο Α2

Προσωπικ./../..-σελίδα:

http://www.lme.ntua.gr/kyrt.html

Γνωστικό Αντικείμενο:

ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ

Προσφερόμενα Μαθήματα: