Είστε εδώ


Μέλη ΔΕΠ

Καθηγητές

Αθανασούλης Γερ.

mathan@central.ntua.gr

Ναυτική Υδροδυναμική

Κακλής Π.

kaklis@deslab.ntua.gr

Μελέτη Πλοίου

Κυρτάτος Ν.

nkyrt@naval.ntua.gr

Ναυτική Μηχανολογία

Γρηγορόπουλος Γρ.

gregory@central.ntua.gr

Ναυτική Υδροδυναμική

Μαυράκος Σ.

mavrakos@naval.ntua.gr

Πλωτές Κατασκευές

Παντελής Δ.

pantelis@central.ntua.gr

Ναυπηγική Τεχνολογία

Παπάζογλου Β.

papazog@deslab.ntua.gr

Ναυπηγική Τεχνολογία

Παπανικολάου Α.

papa@deslab.ntua.gr

Μελέτη Πλοίου

Σπύρου Κ.

spyrou@deslab.ntua.gr

Μελέτη Πλοίου

Σαμουηλίδης Μ.

msamuel@deslab.ntua.gr

Αντοχή πλοίου

Τζαμπίρας Γ.

tzab@naval.ntua.gr

Ναυτική Υδροδυναμική

Τριανταφύλλου Γ.

gtrian@deslab.ntua.gr

Ναυτική Υδροδυναμική

Φραγκόπουλος Χ.

caf@naval.ntua.gr

Ναυτική Μηχανολογία

Ψαραύτης Χ.

hnpsar@deslab.ntua.gr

Θαλάσσιες Μεταφορές

Αναπληρωτές Καθηγητές

Γεωργίου Ι.

georgiou@central.ntua.gr

Ναυτική Μηχανολογία

Ζαραφωνίτης Γ.

zar@deslab.ntua.gr

Μελέτη Πλοίου

Καρύδης Π.

caridis@deslab.ntua.gr

Αντοχή Πλοίου

Μπελιμπασάκης Κ.

kbel@fluid.mech.ntua.gr

Ναυτική & Θαλάσσια Υδροδυναμική

Πολίτης Γερ.

polit@mail.ntua.gr

Θεωρία Ελίκων

Προυσαλίδης Ι.

jprousal@naval.ntua.gr

Ναυτική Ηλεκτρολογία και Ηλεκτρονική

Τσούβαλης Ν.

tsouv@deslab.ntua.gr

Ναυπηγική Τεχνολογία

Επίκουροι Καθηγητές

Γκίνης Α.

alex@deslab.ntua.gr

Μελέτη Πλοίου

Βεντίκος Ν.

niven@deslab.ntua.gr

Μελέτη Πλοίου

Καϊκτσής Λ.

kaiktsis@naval.ntua.gr

Ναυτική Μηχανολογία

Λυρίδης Δ.

dsvlr@central.ntua.gr

Θαλάσσιες Μεταφορές

Χατζηγεωργίου Ι.

chatji@central.ntua.gr

Θαλάσσιες Κατασκευές

Λέκτορες

Παπαδόπουλος Χ.

chpap@central.ntua.gr

Ναυτική Μηχανολογία

Παπαλάμπρου Γ.

george.papalambrou@lme.ntua.gr

Ναυτική Μηχανολογία


English Page

Κεντρική Σελίδα

 

 

επικοινωνία|νέα|τομείς|εργαστήρια

 

 
μέλη ΔΕΠ|
κοινότητα|εκπαίδευση